Nejsme zcela bezmocní

Jakkoliv se může zdát, že jsme zcela bezmocní proti událostem v budoucnosti, proti logice plynutí času a náhodnosti dějů v celém vesmíru, není tomu tak. Jakkoliv vesmír je vědecky popsán v mnoha aspektech, včetně svých odchylek od objevených zákonitostí, stále je možno z jeho poznání vytěžit ještě mnohem víc, než dokáže dnešní židokřesťanská oficiální věda. […]

continue reading Nejsme zcela bezmocní