Stále větší zájem o průmyslová provedení

Zatímco v domácnostech se díky zateplování domů a zdokonalování konstrukcí kotlů a kamen a tím i jejich účinnosti teplo tak často neřeší, mnohem větší zájem je v posledních, dá se říci desetiletích, o takzvané průmyslové využití nerůznějších topidel, často velice specializovaných ke konkrétnímu optimálnímu využití.

Stále větší potřeba nestacionárních typů

Charakteristické pro dřívější doby bylo, že zdroj tepla byl zpravidla základem stavení, domácnosti, kolem kterého se vše další soustřeďovalo. Podobně to bylo v průmyslových objektech, i když s jistými omezeními, danými charakterem činnosti. Trendem poslední doby jsou ale tepelné zdroje mobilní, které se dají snadno přemisťovat přesně podle potřeby a vyhřívat tak přesně určená místa.