Prostor pro vaření dříve

V dobách před 100 lety, kdy žili naše praprababičky a hlavním prostorem každého stavení byly prostory pro chovaná zvířata, stáje, byla hlavním prostorem pro lidi světnice. Obytný prostor pro lidi obvykle představovala jediná místnost, kde se vařilo, jedlo i spalo. Nejdůležitějším a dominantním prvkem zde byla pec, na které se v pohádkách válel líný Honza. Hospodyňka brzy ráno vstala, zatopila v peci, postavila na ni velký http://ekonomicky-denik.cz/marketwatch-vlastneni-automobilu-bude-raritou/ hrnec vody a pustila se do díla při neustálé nutnosti přikládat pod pecí. Vařila, pekla a občas i smažila, zatím co muži odcházeli těžce pracovat na polích. Na vyhřáté peci se večer uléhalo ke spánku, což bylo příjemné především v zimních měsících.

A nyní?

Dnes už jsou pece spíše raritou někde ve starých rekreačních objektech. V našich domácnostech musí vše odpovídat rychlé a moderní době. Kdo by trávil celý den vařením, pečením a smažením na peci. Máme elektrické vymoženosti, které nám práci značně usnadňují. Vestavěné spotřebiče přímo do linky, kuchyni na míru nám práci zjednodušují, zrychlují a zároveň šetří naše prostory. Naše praprababičky by asi koukaly a jásaly.